Đăng ký tài khoản w88 để nhận ngay 90,000 đồng khi xác nhận thành công tài khoản an toàn

Nhận ngay 90,000 đồng tiền cược miễn phí khi đăng ký thành viên tại w88 với thông tin được xác nhận.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

1. Chương trình khuyến mãi “Nhận ngay 90,000” bắt đầu từ 10:00:00 (GMT+8) ngày 24/09/2014, dành cho các thành viên Việt Nam đăng ký tiền tệ là VND.

2. Thành viên cần có giao dịch chuyển tiền và rút tiền thành công ít nhất 300 VND sau khi xác nhận thành công 4 thông tin như sau:

Đăng ký tài khoản w88 để nhận ngay 90,000 đồng tiền cược miễn phí
Đăng ký tài khoản w88 để nhận ngay 90,000 đồng tiền cược miễn phí.

3. Để tham gia chương trình, thành viên cần đăng ký tài khoản w88 và thực hiện đủ 4 bước thao tác như điều số 2.

4. Tiền thưởng cần phải trải qua 01 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.

5. Tiền thưởng sẽ tư động cập nhật vào tài khoản chính của Thành Viên ngay sau xác nhận thành công thông tin và thực hiện đủ các yêu cầu về gửi rút tiền ( Điều 2 ).

6. Chương trình khuyến mãi này có thể áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại W88.

7. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

8. Khuyến mãi chỉ được nhận một lần duy nhất.

Theo đánh giá của cá nhân tôi, đây là chương trình khuyến mãi vô cùng hời của w88. Bạn nên tham gia nếu đã đăng ký thành công tài khoản tại w88 vì điều kiện không ràng buộc gì.

Đọc thêm: